Analiza tehnika sinteze sličnih peptidima

Tehnologija sinteze poput peptida

Istraživanje i razvoj peptidnih lijekova brzo raste u medicini.Međutim, razvoj peptidnih lijekova ograničen je njihovim vlastitim karakteristikama.Na primjer, zbog posebne osjetljivosti na enzimsku hidrolizu, stabilnost je smanjena, a varijabilnost sterične konformacije rezultira niskom specifičnošću ciljanja, niskom hidrofobnošću i nedostatkom specifičnog transportnog sistema.U cilju prevazilaženja ovih peptida, predloženo je mnogo rješenja, a jedna od njih je uspješna primjena jedne vrste peptida.

Vrsta peptida (engleski naziv: Peptoid) ili Poli – N – umjesto glicina (engleski naziv: Poly real – N – substitutedglycine), to je kvazi peptidna jedinjenja peptida u glavnom lancu.Alfa-karbonski bočni lanac prenosi dušik glavnog lanca umjesto bočnog lanca.U originalnom polipeptidu, R grupa bočnog lanca aminokiselina predstavlja 20 različitih aminokiselina, ali R grupa ima više opcija u peptoidu.U peptidu, peptid na glavnom lancu aminokiselina u alfa ugljičnom dušiku umjesto bočnog lanca prenosi se na glavni lanac.Vrijedi spomenuti da peptidi općenito ne proizvode iste uređene strukture visokog nivoa kao sekundarne strukture u peptidima i proteinima zbog nedostatka vodonika na dušiku u kičmi.Početna svrha peptida je razvoj stabilnog i proteaznog peptida malih molekula lijekova.

肽类

Analiza tehnika sinteze sličnih peptidima

Uvedena je metoda sinteze peptida

Općenito popularna metoda sinteze slična peptidu je metoda subsingle sinteze koju je izumio RonZuckermann, od kojih je svaki podijeljen u dva koraka: acilaciju i premještanje.U acilaciji, prvi korak je aktiviranje halooctene kiseline da reaguje sa aminima preostalim na kraju prethodnog koraka, najčešće diizopropil karboniziranim diiminom.bromosirćetna kiselina je aktivirana diizopropilkarbodiimidom.“U reakcijama supstitucije (bimolekularne nukleofilne supstitucijske reakcije), amin, obično primarni, napada alternativni halogen da bi formirao N-supstituirani glicin.”Subunitarni sintetički put koristi lako dostupne primarne amine za stvaranje peptida, čime se omogućava hemijska sinteza peptida.

Čvrsta ekstenzija u klasi sinteze peptida ima bogato iskustvo, može vam pružiti razne vrste usluga sinteze peptida.

肽类2

Analiza tehnika sinteze sličnih peptidima

Prednost takvog peptida

Stabilniji: peptoidi su stabilniji in vivo od peptida.

Veća selektivnost: Peptoidi su dobro prikladni za kombinovane studije otkrivanja lijekova jer se modifikacijom amino grupe okosnice može dobiti veliki izbor različitih polipeptidnih gradivnih blokova.

Efikasnije: Obilje peptoidnih struktura može učiniti peptoid dobrim izborom za metodologiju skeniranja za brzo pronalaženje specifičnih struktura koje se vezuju za proteine.

Više tržišnog potencijala: karakteristike vrste peptida omogućavaju da postane vrsta lijeka. Razvoj lijeka ima veliki potencijal.


Vrijeme objave: Dec-07-2023